Słownik Historii Doktryn Politycznych, tom 6: T-Ż, z suplementem

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że drukiem okazał się szósty i ostatni tom Słownika Historii Doktryn Politycznych. Znalazły się w nim hasła na litery T - Ż, oraz hasła, które z różnych względów nie znalazły się w poprzednich pięciu tomach wydawnictwa.

Prace nad szóstym tomem słownika prowadził zespół specjalistów pod kierunkiem prof. Michała Jaskólskiego i prof. Krystyny Chojnickiej, a wśród autorów haseł, prócz wyżej wymienionych znaleźli się Iwona Barwicka-Tylek, Włodzimierz Bernacki, Anna Ceglarska, Anna Citkowska-Kimla, Agnieszka Czarnecka, Marcin Kaliński, Piotr Kimla, Marcin Lubertowicz, Jacek M. Majchrowski, Jacek Malczewski, Arkady Rzegocki, Mirosław Sadowski, Barbara Stoczewska, Michał Stryszyk, Bogdan Szlachta i Michał Śliwa.

***

Słownik historii doktryn politycznych jest flagowym projektem i swego rodzaju naukową „wizytówką" Katedry Historii Doktryn Politycznych i Prawnych. Stanowi on pierwsze tego rodzaju w polskiej literaturze naukowej - wyczerpujące, pogłębione i profesjonalne kompendium wiedzy z zakresu historii idei politycznych. W całościowy i systematyczny sposób prezentuje główne zagadnienia i najważniejsze postacie zachodniej myśli politycznej od czasów starożytnych po współczesność, bardzo szeroko uwzględniając tradycję polską.
 
Publikacja ma interdyscyplinarny charakter, łączący elementy z zakresu historii idei, nauk politycznych, prawoznawstwa i filozofii. Obejmuje około 1200 obszernych haseł, będących w istocie oryginalnym artykułami naukowymi zawierającymi autorską syntezę aktualnego stanu wiedzy i jego interpretrację, zaopatrzonymi w pokaźną bibliografię.
 
Projektem kierował prof. Michał Jaskólski wraz z prof. Krystyną Chojnicką, funkcję sekretarzy redakcji pełnili dr Iwona Barwicka-Tylek i dr Jacek Malczewski, a grono autorów obejmowało najznamienitszych krakowskich historyków idei politycznych, zarówno starszego, jak i młodszego pokolenia, w większości związanych zawodowo z Uniwersytem Jagiellońskim. Prace finansowane były z grantów badawczych - początkowo przyznawanych przez Komitet Badań Naukowych, a następnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obecnie zaś przez Narodowe Centrum Nauki.
 
Całość ukazała się nakładem Wydawnictwa Sejmowego i obejmuje sześć tomów: tom I (A-C) z 1997 r., tom II (D-H) z 1999 r., tom III (I-Ł) z 2007 r., tom IV (M-Q) z 2009 r., tom V (R-Ś) z 2012 r. oraz ww. tom VI (T-Ż).
Data opublikowania: 20.02.2016
Osoba publikująca: Marcin Kaliński