Asylum: Positive or Negative Duty? Lecture by Dr Bas Schotel

dr Bas Schotel lecture - plakat

Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych UJ we współpracy z Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na wykład dra Basa Schotela z Uniwersytetu Amstedramskiego.

Wykład zatytułowany: "Asylum: Positive or Negative Duty?" zostanie wygłoszony w języku angielskim w czwartek, 7 kwietnia, o godz. 18.30. Zapraszamy do sali 315 w budynku WPiA UJ przy ul. Olszewskiego 2 (sala może ulec zmianie w przypadku dużego zainteresowania wykładem).

Zainteresowanych zachęcamy do lektury tekstu dra Schotela wprowadzającego w tematykę wykładu.
Więcej informacji na temat naszego gościa można znaleźć na jego stronie w witrynie macierzystej uczelni.

Informacja dla doktorantów WPiA UJ: po wykładzie dr Schotel dokona wpisów wymaganych do zaliczenia wykładu w tzw. blok wykładów gościnnych.

Data opublikowania: 18.03.2016
Osoba publikująca: Piotr Eckhardt