dr Jacek Malczewski

Absolwent prawa i filozofii UJ, doktor nauk prawnych. Adiunkt w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych UJ.

Opiekun naukowy Koła Naukowego Historii Doktryn, 2010 - aktualnie.

Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Myśli Politycznej w kadencji 2012 - 2015.

Członek zespołu redakcyjnego czasopisma filozoficznego "Diametros", 2004 - 2010.

Dwukrotny (2010 i 2011) laureat nagrody JM Rektora UJ za wysoką jakość pracy dydaktycznej (w oparciu o wyniki ankiet studenckich).

Zainteresowania naukowe: historia idei, metodologia i dydaktyka historii idei, filozofia polityki, etyka praktyczna, bioetyka.
 
Zainteresowania pozanaukowe: literatura piękna, muzyka rockowa (gra na basie w zespołach StonerrorWarstadt).
 
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
 
I. Monografie naukowe
 • J. Malczewski, Eutanazja: gdy etyka zderza się z prawem, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 278.
II. Redakcja monografii naukowych
 • Myślenie o polityce i prawie (przedmiot – metoda – praktyka), red. I. Barwicka-Tylek, A. Czarnecka, M. Jaskólski, J. Malczewski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015, s. 572;
 • Prawo, demokracja, globalizacja (Prace KNHD 2015), red. K. Baran, P. Eckhardt, M. Kaliński, J. Malczewski, Koło Naukowe Historii Doktryn UJ, Kraków 2015, s. 145;
 • Idea jako czwarty czynnik produkcji, red. P. Eckhardt, M. Kaliński, J. Malczewski, Koło Naukowe Historii Doktryn UJ, Kraków 2015, s. 181;
 • Nacjonalizm. Historyczne i współczesne oblicza, red. P. Eckhardt, M. Kaliński, J. Malczewski, Koło Naukowe Historii Doktryn UJ, Kraków 2012, s. 254.
III. Podręczniki/skrypty akademickie
 • I. Barwicka-Tylek, J. Malczewski, Historia myśli ustrojowej i społecznej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009 (wyd. 2 – Warszawa 2014), s. 304;
 • Historia myśli ustrojowej i społecznej. Wybór źródeł, red. K. Chojnicka, M. Jaskólski, I. Barwicka-Tylek, J. Malczewski, A. Rzegocki, Kraków 2008, s. 303.
IV. Rozdziały w monografiach naukowych
 • J. Malczewski, Z dziejów pojęcia eutanazji, w: Eutanazja: prawo do życia – prawo do wolności, red. B. Chyrowicz SSpS, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2005, s. 11-59;
 • Słownik historii doktryn politycznych, tom 3: I-Ł, red. M. Jaskólski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007:

o Kołłątaj Hugo, s. 311-316

o Koźmian Stanisław, s. 422-427;

 • J. Malczewski, O eutanazji sine ira et studio, w: Czas a trwanie idei politycznych i prawnych, red. K. Chojnicka, A. Citkowska-Kimla, W. Kozub-Ciembroniewicz, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 177-183;
 • Słownik historii doktryn politycznych, tom 4: M-Q, red. M. Jaskólski i K. Chojnicka, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2009:

o Madison James, s. 27-30

o Mussolini Benito, s. 276-279

o Naturalizm, s. 315-318

o Owen Robert, s. 487-490

o Państwo prawa, s. 518-521

o Plechanow Gieorgij Walentynowicz, s. 612-615

o Popper Karl R., s. 657-661

o Pozytywizm, s. 692-696

o Pozytywizm prawniczy, s. 696-700

o Proudhon Pierre-Joseph, s. 769-772

o Pufendorf Samuel, s. 788-792

 • J. Malczewski, Czy samobójca krzywdzi wspólnotę? Krytyka politycznego argumentu przeciwko samobójstwu, w: Ze studiów nad tradycją prawa, red. E. Kozerska, P. Sadowski i A. Szymański, Difin, Warszawa 2012, s. 291-303;
 • Słownik historii doktryn politycznych, tom 5: R-Ś, red. M. Jaskólski i K. Chojnicka, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012:

o Radbruch Gustav, s. 16-22

o Reformacja, s. 62-68

o Royer-Collard Pierre-Paul, s. 213-217

o Saint-Simon Claude Henri de, s. 279-285

o Saintsimonizm, s. 285-289

o Savigny Friedrich Karl von, s. 321-325

o Sceptycyzm, s. 334-339

o Shaftesbury Anthony Ashley Cooper, s. 397-401

o Sidney Algernon, s. 401-405

o Socjalizm utopijny, s. 496-498

o Socjalliberalizm, s. 498-501

o Socjologizm, s. 501-504

o Sofiści, s. 510-516

o Sokrates, s. 516-521

o Spencer Herbert, s. 539-544

o Stammler Rudolf, s. 597-601

o Stany, s. 613-617

o Stirner Max, s. 632-636

o Stoicyzm, s. 636-643

o Szkoła historyczna prawa, s. 737-742

 • J. Malczewski, Działalność Katedry Historii Doktryn Politycznych i Prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2001–2012, w: Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej, red. M. Maciejewski, M. Marszał, M. Sadowski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, s. 603-608;
 • J. Malczewski, Między prezentyzmem a kontekstualizmem: refleksje wykładowcy historii myśli politycznej, w: Myślenie o polityce i prawie (przedmiot – metoda – praktyka), red. I. Barwicka-Tylek, A. Czarnecka, M. Jaskólski i J. Malczewski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015, s. 487-496;
 • Słownik historii doktryn politycznych, tom 6: T-Ż, z Suplementem, red. M. Jaskólski i K. Chojnicka, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015:

o Weitling Wilhelm Christian, s. 373-376

o Własność, s. 439-444

o Wolff Christian, s. 461-466

o Wollstonecraft Mary, s. 466-470

o Wycliffe John, s. 528-532

o Zwingli Ulrich, s. 584-587

o Bielski (Wolski) Marcin, s. 649-653

o Epiktet z Hierapolis, s. 689-692

o Montaigne Michel Eyquem de, s. 858-863

o Pietyzm, s. 869-871

o Szaniawski Franciszek Ksawery, s. 969-972.

V. Artykuły w czasopismach naukowych
 • J. Malczewski, Eutanazja: z dziejów pojęcia, „Diametros" 2004, nr 1, s. 32-52;
 • J. Malczewski, Francis Bacon: eutanazja czy opieka paliatywna?, „Diametros" 2004, nr 2, s. 74-81;
 • J. Malczewski, O prywacyjnej koncepcji zła śmierci, „Diametros" 2007, nr 11, s. 1-9;
 • J. Malczewski, Od zakazu do legalizacji, „Prawo Europejskie w Praktyce" 2008, nr 3 (48), s. 77-82;
 • J. Malczewski, Kłopoty z prawną kwalifikacją lekarskiej pomocy do samobójstwa (art. 151 k.k.), „Prokuratura i Prawo" 2008, nr 11, s. 20-35;
 • J. Malczewski, Życie niewarte przeżycia: eutanazja w służbie utopii politycznej, „Czasopismo Prawno-Historyczne" 2009, t. LXI, zeszyt 1, s. 291-305;
 • J. Malczewski, Kilka uwag o (nie)sprawiedliwości samobójstwa, „Gdańskie Studia Prawnicze", red. D. Szpoper, t. XXVII, Gdańsk 2012, s. 237-244;
 • J. Malczewski, I. Barwicka-Tylek, The Edition and Publication of Historical Sources in Poland from the Perspective of Historians of Political and Legal Thought, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa" 2014, t. 7, z. 3., s. 517-525;
 • J. Malczewski, I. Barwicka-Tylek, O kompleksach historyków i nowej, absolutnej niewiedzy: po co i jak uczyć prawników historii?, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa" 2015, t. 8, z. 3., s. 319-325.
VI. Przekłady publikacji naukowych
 • Z. Sardar, M.W. Davies, Dlaczego ludzie nienawidzą Ameryki?, tłum. J. Malczewski, Wydawnictwo Post, Kraków 2004, s. 238;
 • Aktualność wolności. Wybór tekstów, red. B. Misztal i M. Przychodzeń, tłum. E. Bolińska, J. Malczewski i M. Przychodzeń, Fundacja ALETHEIA, Warszawa 2005:

o W. Kymlicka, W. Norman: Obywatelstwo w kulturowo różnorodnych społeczeństwach: problemy, konteksty, pojęcia, s. 29-89;

o N. Rosenblum, Pluralizm, integralizm i polityczne teorie akomodacji religii, s. 91-116.

 • Wokół śmierci i umierania, red. W. Galewicz, TAiWPN Universitas, Kraków 2009:

o M.P. Battin, Najmniej zła śmierć, s. 129-138

o M. Tooley, Nieistotne rozróżnienie: zabicie a przyzwolenie na śmierć, s. 165-172

o D. Callahan, Zabicie a przyzwolenie na śmierć, s. 173-180

o D. Orentlicher, Sąd Najwyższy i terminalna sedacja. Możliwość etycznie gorsza od lekarskiej pomocy w samobójstwie, s. 211-224

o J. Rachels, Samobójstwo i eutanazja, s. 227-236

o R. Dworkin, T. Nagel, R. Nozick, J. Rawls, T. Scanlon, J.J. Thomson, Apel filozofów (opinia Amici Curiae), s. 237-255

o Y. Kamisar, Legalizacja eutanazji: kilka wątpliwości o charakterze świeckim, s. 339-350

o G. Williams, Legalizacja „zabójstwa z litości": replika, s. 351-363

o D. Callahan, Kiedy samostanowienia wpada w amok, s. 383-392

o M.P. Battin, Eutanazja: kwestie podstawowe, s. 393-432

 • Moralność i profesjonalizm. Spór o pozycję etyk zawodowych, red. W. Galewicz, TAiWPN Universitas, Kraków 2010:

o M.H. Freedman, Odpowiedzialność zawodowa obrońcy w sprawach karnych: trzy najtrudniejsze pytania, s. 249-265

o R.A. Wasserstrom, Adwokaci jako profesjonaliści: kilka zagadnień moralnych, s. 267-289

o M.H. Freedman, Gdzie zakopano zwłoki: system kontradyktoryjny i obowiązek zachowania tajemnicy, s. 291-297

VII. Inne
 • komentowana bibliografia literatury naukowej z dziedziny bioetyki: (1) Aborcja, (2) Eutanazja, (3) Argument równi pochyłej, (4) Zasada podwójnego skutku, (5) Działanie i zaniechanie (łączna objętość: 5,5 arkusza). Praca zrealizowana w ramach grantu FNP Podstawy etyki profesjonalnej. Miejsce i data publikacji: Internetowy Serwis Filozoficzny „Diametros", 2007-2008
VIII. Referaty wygłoszone podczas konferencji naukowych
 • Kodeks Etyki Lekarskiej a prawny status wybranych procedur medycyny terminalnej, „Filozoficzne i prawne aspekty kodeksów etyki lekarskiej", Instytut Filozofii UJ, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ i Polskie Towarzystwo Bioetyczne; Kraków 25-27 V 2007;
 • Voluntary Euthanasia and the Criminal Law, „Law and Legal Cultures in the 21st Century: Diversity and Unity – 23rd IVR World Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy", Kraków 1-6 VIII 2007;
 • O eutanazji sine ira et studio, VI Zjazd Katedr Historii Doktryn Politycznych i Prawnych: „Czas a trwanie idei politycznych i prawnych", Uniwersytet Jagielloński, Kraków 21-23 IX 2007;
 • Czy samobójca krzywdzi wspólnotę? Krytyka politycznego argumentu przeciwko samobójstwu, VII Opolskie Colloquium Prawno-Historyczne: „Europejska Tradycja Prawa", Uniwersytet Opolski, Brzeg 17-18 V 2011;
 • Kontrowersje wokół „prawa do śmierci", IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawo a życie", Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 15-16 XI 2012;
 • Miejsce tolerancji religijnej w republikańskiej myśli Algernona Sidneya, IX Opolskie Colloquium Prawno-Historyczne: „Prawno-historyczne i teologiczne aspekty tolerancji i nietolerancji religijnej", Uniwersytet Opolski, Brzeg 15-16 V 2013;
 • Some Remarks Concerning the Edition of Sources from the Perspective of History of Political and Legal Thought in Poland, „The Edition of Legal-Historical Sources: Doctrines – State – Law", Uniwersytet Jagielloński, Kraków 25 VI 2013 (wspólnie z Iwoną Barwicką-Tylek);
 • Wolność w myśli Algernona Sidneya, XII Zjazd Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych: „Wolność w myśli politycznej i prawnej", Uniwersytet Łódzki, Uniejów, 18-20 IX 2013;
 • Ochrona pacjenta przed bólem w polskim prawie medycznym: perspektywa prawnika, „Czy polskie prawo medyczne chroni pacjenta przed bólem?" – debata organizowana przez Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ we współpracy z Polskim Towarzystwem Bioetycznym, 05.11-04.12.2013;
 • Między prezentyzmem a kontekstualizmem, Ogólnopolski Zjazd Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych: „Myśl polityczno-prawna. Teoria i metodologia", Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 8-11 czerwca 2014;
 • Nowa obrona Sokratesa – rola historii myśli polityczno-prawnej w kształceniu prawników, XXV Ogólnopolski Zjazd Historyków Prawa: „Nauka i nauczanie prawa w przeszłości i współcześnie", Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 22-25 września 2014 (wspólnie z I. Barwicką-Tylek).
IX. Udział w grantach i projektach naukowych
 • Słownik historii doktryn politycznych, tom IV, od M do Q. Projekt badawczy nr 5 H02E 023 21 finansowany przez Komitet Badań Naukowych. Kierownik projektu: prof. dr hab. Michał Jaskólski. Uniwersytet Jagielloński, 1 października 2001 – 30 września 2004;
 • Podstawy etyki profesjonalnej. Program MISTRZ – subsydium profesorskie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Kierownik projektu: prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz. Instytut Filozofii UJ, wrzesień 2006 – sierpień 2010;
 • Słownik historii doktryn politycznych, tom V, od R do Ś. Projekt badawczy nr N N116 126534 finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kierownik projektu: prof. dr hab. Michał Jaskólski. Uniwersytet Jagielloński, 4 lipca 2008 – 31 grudnia 2011;
 • Słownik historii doktryn politycznych, tom VI, od T do Ż, z Suplementem. Projekt badawczy nr 2011/03/B/HS5/00622 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: prof. dr hab. Michał Jaskólski. Uniwersytet Jagielloński, 7 sierpnia 2012 – 6 sierpnia 2015.