Przedmioty 2019/2020

W nadchodzącym roku akademickim, Katedra Historii Doktryn ma do zaproponowania następujące przedmioty:

W semestrze zimowym, oprócz przedmiotu podstawowego, czyli Historii Doktryn Politycznych i Prawnych (wykład + ćwiczenia), rozpoczną się również seminaria magisterskie.

Nowością jest tutaj seminarium prowadzone po raz pierwszy przez dr hab. Iwonę Barwicką-Tylek, podczas którego większy nacisk ma zostać położony na związki doktryn z praktyką prawniczą. Oprócz tego kontynuowane jest nadal seminarium prof. dr hab. Krystyny Chojnickiej.

W semestrze letnim natomiast po rocznej przerwie powróci wykład z Historii Polskiej Myśli Politycznej, prowadzony przez dr hab. Iwonę Barwicką-Tylek, zarówno dla studentów nie- i stacjonarnych.

Kolejny rok będą też kontynuowane wykłady z Nauczania Społecznego Kościoła (prof. dr hab. K. Chojnicka) oraz Encyklopedii Pojęć Polityczno-Prawnych (dr hab. I. Barwicka-Tylek, dr A. Czarnecka, dr J. Malczewski).

Na kierunku Administracja natomiast również będą prowadzone dwa seminaria, w tym nowe dr hab. I. Barwickiej-Tylek, oraz Historia Myśli Ustrojowej i Społecznej (wykład dr J. Malczewski + ćwiczenia dr A. Ceglarska).                        

Więcej szczegółowych informacji w zakładce „Dydaktyka”.

Na wszystkie zajęcia serdecznie zapraszamy!!!

Data opublikowania: 22.09.2019
Osoba publikująca: Anna Ceglarska