Polityka i sprawiedliwość w Grecji przedsokratejskiej

Anna Ceglarska

28 listopada 2018 r. nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się publikacja dr Anny Ceglarskiej pt.: "Polityka i Sprawiedliwość w Grecji przedsokratejskiej". Została ona wydana w ramach serii "Monografie", w twardej oprawie i liczy sobie 368 stron.

Książka ta jest pierwszą na polskim rynku publikacją opisującą idee polityki i sprawiedliwości w Grecji przedsokratejskiej, ze szczególnym naciskiem położonym na genezę i ewolucję pojęć związanych z państwem i prawem, a także początki kształtowania się ustroju mieszanego.

W książce zostały zanalizowane dzieła czterech greckich mędrców (a zarazem literatów) obrazujące proces rozwoju myśli polityczno-prawnej:

  • Iliada i Odyseja Homera,
  • Prace i Dni oraz Theogonia Hezjoda,
  • poematy Solona,
  • Dzieje Herodota.

(z opisu wydawcy)