Przestrzenny wymiar prawa

red. Michał Dudek, Piotr Eckhardt, Marcin Wróbel

W grudniu 2018 r. nakładem krakowskiego wydawnictwa Nomos ukazała się książka "Przestrzenny wymiar prawa" pod redakcją dra Michała Dudka i Marcina Wróbla z Katedry Socjologii Prawa oraz Piotra Eckhardta, doktoranta Katedry Historii Doktryn Politycznych i Prawnych.

"Przestrzenny wymiar prawa" jest pierwszą w Polsce pracą zbiorową poświęconą zagadnieniom związanym z geografią prawną. Autorzy łączą różne podejścia badawcze i zainteresowania oraz czerpią inspiracje i narzędzia analizy nie tylko z samej geografii prawnej, lecz także z innych dyscyplin oraz nurtów nauk społecznych i humanistyki traktujących o przestrzeni i miejscach.

Data opublikowania: 31.01.2019
Osoba publikująca: Anna Ceglarska