Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 11/2018, zeszyt 3

W grudniu 2018 r. ukazał się zeszyt Krakowskich Studiów z Historii Państwa i Prawa, poświęcony zagadnieniom związanym z doktrynami polityczno-prawnymi. W zeszycie znalazły się artykuły zarówno w języku polskim jak i angielskim, w tym i pracowników naszej Katedry: dr hab. Iwony Barwickiej-Tylek, dr Anny Ceglarskiej oraz dr Agnieszki Czarneckiej.

Więcej informacji oraz teksty artykułów można odnaleźć na stronie czasopisma:
http://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2018/Tom-11-Zeszyt-3-2018/

Data opublikowania: 06.02.2019
Osoba publikująca: Anna Ceglarska