Promocja doktorska dr Katarzyny du Vall

9 maja 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji UJ odbyła się uroczystość promocji doktorskich, podczas której swój dyplom odebrała dr Katarzyna du Vall, autorka dysertacji doktorskiej pt.: „Prawo polskie wobec totalitaryzmów w regulacjach Konstytucji RP i Kodeksu Karnego”, przygotowanej pod kierownictwem prof. dr hab. Krystyny Chojnickiej. 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny du Vall miała miejsce 04.03.2019 r., natomiast 25.03.20198 Rada Wydziału Prawa i Administracji UJ podjęła uchwałę o nadaniu mgr du Vall stopnia naukowego doktora, a także o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej jej autorstwa.

zdjęcie z promocji dr K du Vall

Data opublikowania: 29.05.2019
Osoba publikująca: Anna Ceglarska