Dr Agnieszka Czarnecka w Buffalo

Od 1 kwietnia do 12 maja 2019 r. gościłam jako visiting scholar w University at Buffalo (SUNY), gdzie prowadziłam badania poświęcone znaczeniu wyobraźni w myśleniu politycznym Henry’ego Davida Thoreau. Stanowią one część przygotowywanej przeze mnie rozprawy habilitacyjnej. Moją pracę naukową miałam przyjemność konsultować z prof. Alexandrą King z Wydziału Filozoficznego tamtejszego uniwersytetu.

Chciałabym gorąco podziękować Pani Kathy Kubala, która nie tylko przyznała mi stypendium do Stanów Zjednoczonych, ale okazała się również ‘dobrym duchem’ całego mojego pobytu i niezrównaną partnerką w dyskusjach. 

Data publikacji: 09.08.2019
Osoba publikująca: Anna Ceglarska