Koło Naukowe Historii Doktryn

Pomysł założenia Koła Naukowego Historii Doktryn zrodził się wśród seminarzystów profesora Michała Jaskólskiego - Marcina KalińskiegoGrzegorza Czajki i Pawła Kanii na początku 2009 r., jako odpowiedź na duże zainteresowanie studentów tematyką wykładów prowadzonych przez Katedrę.

Koło funkcjonuje na zasadach klubu dyskusyjnego, w którym uczestniczą nie tylko studenci, lecz także zapraszani od czasu do czasu przedstawiciele kadry dydaktycznej. Spotykamy się na regularnych, cotygodniowych zebraniach, podczas których dyskutujemy na wskazany wcześniej temat, w który wprowadza tradycyjny, około dwudziesto-minutowy referat wygłaszany przez jednego z członków Koła.

Działalność w KNHD jest nie tylko okazją do poszerzenia zainteresowań w zakresie szeroko pojętej historii doktryn (w ramach przedmiotu spotykają się wszakże zarówno historia i filozofia, jak i elementy myśli ekonomicznej, socjologii, a nawet trochę psychologii), lecz również szansą do rozpoczęcia kariery naukowej.

Zróżnicowane treści znajdujące się w orbicie zainteresowań Koła sprawiają, że każdy może znaleźć coś dla siebie, niezależnie od tego, czy interesuje go historia idei, współczesne problemy etyki praktycznej czy np. kierunki zmian w prawie karnym.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: www.knhd.law.uj.edu.pl oraz http://www.facebook.com/KNHD.UJ

KNHD