Konkurs Przedmiotowy z Historii Doktryn

W porozumieniu z Zakładem Historii Doktryn Politycznych i Prawnych WPiA UJ, Koło Naukowe Historii Doktryn rokrocznie organizuje kolejne edycje Konkursu Przedmiotowego z Historii Doktryn Politycznych i Prawnych. Biorąc w nim udziału można zdobyć nie tylko ocenę bardzo dobry z Historii Doktryn, lecz również nagrody książkowe.

 

Zwykle konkurs składa się z dwóch etapów

 

W pierwszym z nich na uczestników czeka test składający się z 40 pytań wielokrotnego wyboru. Aby udzielić na nie odpowiedzi konieczna będzie bardzo dobra znajomość całości obowiązującego podręcznika (K. Chojnicka, H. Olszewski, "Historia Doktryn Politycznych i Prawnych"). Przy dużej liczbie uczestników zastrzegamy sobie prawo do organizacji I etapu w dwóch turach, jedna po drugiej.

 

Drugi etap polega na wzięciu udział w quasi turnieju wzorowanym na programie telewizyjnym - "1 z 10" - gdzie baza pytań oparta będzie na tym samym, wskazanym wyżej podręczniku. Wszyscy którzy zakwalifikują się do tej części, otrzymają oceny bardzo dobre z Historii Doktryn, natomiast najlepsi spośród finalistów - dodatkowo - także nagrody książkowe.

 

 

Uczestnicy z największą liczbą punktów uzyskanych podczas pierwszego etapu konkursu otrzymują ocenę bardzo dobrą pod warunkiem samego wzięcia udziału w drugim etapie konkursu. 

 

 

Wszelkie szczegółowe pytania dotyczące konkursu prosimy kierować bezpośrednio do Koła Naukowego:

www.knhd.law.uj.edu.pl 

http://www.facebook.com/KNHD.UJ

 

 

 

Zapisów na konkurs można dokonać wysyłając wiadomość e-mail z podaniem imienia i nazwiska na adres: konkurs.doktryny@gmail.com.

 

 

Koło Naukowe Historii Doktryn

Data opublikowania: 18.11.2017
Osoba publikująca: Piotr Eckhardt