prof. dr hab. Krystyna Chojnicka

Kierownik Katedry Historii Doktryn Politycznych i Prawnych od 2018 r.

Specjalizuje się w historii rosyjskiej myśli politycznej i prawnej XV-XIX wieku oraz w nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego.

► Autorka książek: Osoba i dzieło Piotra Wielkiego w dziewiętnastowiecznych sporach doktrynalnych o miejsce i przyszłość Rosji w Europie, Kraków 1988; Rodowód literacki inteligencji rosyjskiej, Kraków – Wrocław 1992; Narodziny rosyjskiej doktryny państwowej. Zoe Paleolog – między Bizancjum, Rzymem a Moskwą, Kraków 2001; Nauka społeczna Kościoła katolickiego (zarys historii), Kraków 2001; Historia doktryn politycznych i prawnych. Podręcznik akademicki (z Henrykiem Olszewskim), Poznań 2004; Cerkiew i car. Prawosławie rosyjskie w reformach Piotra Wielkiego, Kraków 2011.

► Redaktor naukowy: Doktryny polityczne XIX i XX wieku, Kraków 2000 (z W. Kozub-Ciembroniewiczem); Marek Sobolewski, Pisma nieznane i rozproszone, Kraków 2003 (z M. Jaskólskim); Czas a trwanie idei politycznych i prawnych, Warszawa 2008 (z A.Citkowską-Kimla i W. Kozub-Ciembroniewiczem).

Wybór artykułów:

Kontakt

Dyżur

Czwartek, 13.00-14.00, p. 210.

E-mail