prof. dr hab. Michał Jaskólski

Z głębokim żalem zawiadamiany, że Profesor dr hab. Michał Jaskólski zmarł 30.03.2022

 

Kierownik Katedry w latach 1983-2018.

Specjalizuje się w historii myśli liberalnej i konserwatywnej oraz w historii polskiej myśli politycznej.

► Autor książek: Szkice o historii doktryn politycznych i prawnych, Kraków 1985; Między normatywizmem i uniwersalizmem: myśl prawno-polityczna Władysława L. Jaworskiego, Wrocław 1988; Konserwatyzm - nacjonalizm: studia nad konfrontacjami ideowymi konserwatyzmu krakowskiego i demokracji narodowej przed 1914 r., Kraków 1989; Kaduceus polski: myśl polityczna konserwatystów krakowskich 1866-1934, Warszawa-Kraków 1990; 13 różnych esejów, Kraków 2014.

► Redaktor naukowy: Z zagadnień filozofii społecznej: zapiski myśli humanistycznej SENS, Kraków 1989; W. L. Jaworski, O prawie, państwie i konstytucji, Warszawa 1996; Marek Sobolewski,Pisma nieznane i rozproszone, Kraków 2003 (z K. Chojnicką);Słownik historii doktryn politycznych, Warszawa 1997-2012.

Wybór artykułów: