Realizacja zajęć dydaktycznych na odległość w semestrze letnim

Szanowni Państwo!

w związku z zarządzeniem nr 30 Rektora UJ z 17 marca 2020 roku w sprawie zasad regulujących tryb dostosowania zajęć do formy zdalnej ich prowadzenia w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych UJ ogłasza następujący tryb organizacji dydaktyki w bieżącym semestrze:

  1. Historia myśli ustrojowej i społecznej (WPA-A-218-O-II; WPA-AZ-218-O-II)
  • wykład: nagrania w formacie audio/audio-video oraz fragmenty podręcznika będą udostępniane za pośrednictwem platform MS Teams lub Pegaz oraz drogą mailową;
  • ćwiczenia: prezentacje multimedialne, materiały do samodzielnej lektury, zadania oraz quizy będą udostępniane na platformie Pegaz.

 

  1. Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych (WPA-10.P-3181; WPA-10.PZ-3181)

Nagranie wykładu w formacie audio/audio-video, prezentacje multimedialne lub konspekty będą udostępniane na platformie Pegaz oraz przez U-Mail.

 

  1. Historia polskiej myśli politycznej (WPA-10.P-3147; WPA-10.PZ-3013)

Prezentacje multimedialne, nagrania w formacie audio oraz teksty do samodzielnej lektury będą udostępniane na platformie Pegaz oraz przez U-Mail.

 

  1. Nauczanie społeczne Kościoła (WPA-10.P-3022; WPA-10.PZ-3022)

Uczestnikom kursu został udostępniony drogą elektroniczną tekst podręcznika; jego uzupełnienia i aktualizacje zostaną przekazane przez U-mail.

 

  1. Seminaria magisterskie dla prawa i administracji prowadzone przez prof. dr hab. Krystynę Chojnicką i dr hab. Iwonę Barwicką-Tylek będą się odbywać w formie indywidualnych konsultacji prowadzonych drogą e-mailową.

 

Uczestnicy poszczególnych kursów i grup zajęciowych będą na bieżąco informowani przez właściwych prowadzących o wszelkich szczegółach i zmianach drogą e-mailową.

 

Data opublikowania: 20.03.2020
Osoba publikująca: Anna Ceglarska