Sesja Egzaminacyjna 2019/2020

W związku z przedłużeniem nauczania w trybie e-learningu oraz organizacją sesji egzaminacyjnej online Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych ogłasza następujący sposób przeprowadzania egzaminów:

 1. Historia myśli ustrojowej i społecznej (WPA-A-218-O-II; WPA-AZ-218-O-II)

Zaliczenie ćwiczeń:

Kolokwium - test jednokrotnego wyboru (20 pytań) udostępniony na platformie Pegaz w trakcie trwania przedostatnich ćwiczeń, osobno dla każdej grupy.  Czas trwania kolokwium: 20 minut. Zaliczenie od 11 pkt.

Egzamin:

Test jednokrotnego wyboru (30 pytań), udostępniony studentom w dniu egzaminu na platformie Pegaz. Czas trwania egzaminu: 30 minut, ocena pozytywna od 16 pkt.

Terminy:

Przedterminy na ostatnim wykładzie:

 • Studia niestacjonarne: 6.06 godz. 12.00-12.30
 • Studia stacjonarne: 9.06 godz. 10.45-11.15

Terminy w sesji:

 • Studia stacjonarne: 

20.06.2020; godz. 11.00 - 11.30

05.09.2020; godz. 11.00 - 11.30

 

 • Studia niestacjonarne: 

20.06.2020; godz. 11.30 - 12.00

05.09.2020; godz. 11.30 - 12.00

 

Nie ma rejestracji na terminy poprawkowe - wystarczy przystąpić do egzaminu na platformie Pegaz

 

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie egzaminów: dr Anna Ceglarska

 

 1. Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych (WPA-10.P-3181; WPA-10.PZ-3181)

egzamin z wykorzystaniem platformy MS Teams. Troje egzaminatorów będzie łączyć się z każdy  ze Studentów w ramach video-konferencji i zadawać pytania z  materiału przekazanego w ramach swojej części wykładu.

Przedtermin:

 • Studia stacjonarne + niestacjonarne: 10.06
 • (stacjonarne od godz. 14.00, niestacjonarne od godz 16.00)

Terminy w sesji poprawkowej:

 • Studia stacjonarne + niestacjonarne: 02.09 i 12.09; od godziny 14.00

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie egzaminów: dr hab. Iwona Barwicka-Tylek, dr Agnieszka Adamczak, dr Jacek Malczewski

Rejestracja poprzez dokument google:

W razie problemów z dostępem do pliku należy wystąpić z prośbą o dostęp/uprawnienia lub wysłać maila na adres ceglarska.anna@gmail.com, co będzie równoznaczne z zapisem na egzamin.

 

 1. Historia polskiej myśli politycznej (WPA-10.P-3147; WPA-10.PZ-3013)

Studenci otrzymują mail z dostępem do testu w aplikacji Socrative. Prowadzący na bieżąco monitoruje rozwiazywanie testu przez studentów i służy pomocą w przypadku problemów technicznych; warunki egzaminu jak w sylabusie przedmiotu - egzamin testowy jednokrotnego wybory, czas: 35 minut

Terminy:

 • Studia stacjonarne: 16.06 i 26.06
 • Studia niestacjonarne: 06.06 i 16.06
 • sesja poprawkowa: 02.09 i 12.09, godz. 12.00

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie egzaminów: dr hab. Iwona Barwicka-Tylek

Rejestracja poprzez indywidualnego maila wysłanego do prowadzącej.

 

 1. Nauczanie społeczne Kościoła (WPA-10.P-3022; WPA-10.PZ-3022)

Praca egzaminacyjna w formie eseju może być przesyłana przez Studentów przez cały okres trwania sesji egzaminacyjnej.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie egzaminów: prof. dr hab. Krystyna Chojnicka

 

Data opublikowania: 20.05.2020
Osoba publikująca: Anna Ceglarska