Zimowa sesja egzaminacyjna 2020/21

W związku z przedłużeniem nauczania w trybie e-learningu oraz organizacją sesji egzaminacyjnej online Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych ogłasza następujący sposób przeprowadzania egzaminów z przedmiotu Historia Doktryn Politycznych i Prawnych:

 

  1. Egzaminy odbywają się na platformie "Pegaz-egzaminy".
  2. Nie obowiązują zapisy przez USOS. Podejście do testu (tj. samo otwarcie testu na platformie Pegaz) równoznaczne jest z przystąpieniem do egzaminu w danym terminie.
  3. Egzamin składa się z 40 pytań jednokrotnego wyboru
  4. Czas trwania egzaminu: 30 minut, brak możliwości powrotu do wcześniejszych pytań (po udzieleniu odpowiedzi na pytanie można przejść dalej w dowolnym momencie, ale nie da się już wrócić do pytania - nie ma określonego limitu czasu na każde pytanie)
  5. Wszelkie ewentualne problemy techniczne w trakcie egzaminu powinny być zgłaszane niezwłocznie (czyli: bez zbędnej zwłoki, do 5 minut) na adres anna.ceglarska@uj.edu.pl i będą rozwiązywane na bieżąco.
  6. Daty egzaminów:

przedtermin

  • studia stacjonarne: 23.01 (sobota); planowana godzina 11.00-11.30
  • studia niestacjonarne: 17.01 (na ostatnim wykładzie, w godz. 09:45 - 10:15)

terminy w sesji: 29.01.2021; 19.02.2021 (studia stacjonarne i niestacjonarne).

studia stacjonarne: godz. 11.00-11.30

studia niestacjonarne: godz. 17.00-17.30

Test dostępny jest wyłącznie w podanych godzinach (rozpoczęcie testu 10 minut później nie wydłuża czasu i nie wpływa na końcową godzinę).

Wraz z upływem czasu rozpoczęte podejścia są zapisywane i dalsze rozwiązywanie nie jest możliwe, ale udzielone odpowiedzi zostają zachowane (tj. jeśli 30 minut minie podczas odpowiedzi na pytanie 36, zostaną zapisane i ocenione odpowiedzi na pytania 1-36, za pytania 37-40 automatycznie będzie 0 pkt).

W kwestiach technicznych prosimy o kontakt: anna.ceglarska@uj.edu.pl

Data opublikowania: 21.12.2020
Osoba publikująca: Anna Ceglarska